Podmienky prenájmu automobilov

Podmienky prenájmu automobilov

Prečítajte si základné podmienky prenájmu vozidiel v autopožičovni EAST CARS s.r.o., ako aj doplňujúce informácie, ktoré súvisia s prenájmom vozidla. Pokiaľ budete mať nejasnosti neváhajte nás kontaktovať.

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby / vek nad 23 rokov /:

  • občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • vodičský preukaz

Právnické osoby / vek nad 23 rokov /:

  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla
    (ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste)

Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí v hotovosti, vopred pri preberaní.

Záloha za vozidlo

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla. Záloha sa realizuje zablokovaním príslušnej sumy na Vašej kreditnej/platobnej karte, alebo v hotovosti. Výška zálohy za prenájom vozidiel je uvedená v cenníku .Pristavenie a odobratie vozidla

Pristavenie vozidla pri prenájme nad 7 dní ZADARMO v mestách:
Košice a okolie

Odobratie vozidla alebo dovoz/odvoz klienta len po dohovore s klientom

Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom z EAST CARS s.r.o. je možné pohybovať sa len na území európskej únie mimo krajín Bulharska a Rumunska. O možnosti navštíviť ostatné krajiny je potrebné informovať prenajímateľa.

Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín.

Ceny prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájom vozidiel EAST CARS s.r.o. sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. V cene prenájmu je zahrnuté, neobmedzený počet kilometrov, možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou, slovenská diaľničná známka, poistenie vozidla na území Európskej únie, výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, zimné pneumatiky v zimnej sezóne a služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti.

Poistenie

Všetky vozidlá v EAST CARS s.r.o. sú plne havarijne a zákonne poistené.